Etusivu > Bioenergia ry

Työpaikkoja ja energiaomavaraisuutta

Bioenergia ry:n tavoitteena on synnyttää uusia työpaikkoja ja torjua ilmastonmuutosta viisaasti edistämällä kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa.

Tavoitteenamme on nostaa uusiutuvan energian osuus puoleen koko energiantuotannosta ja energiaomavaraisuuden aste yli puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Jäsenyrityksemme tuottavat 80 prosenttia kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa ja työllistävät suoraan tai välillisesti yli 20 000 ihmistä. Jäsenyrityksien yhteenlaskettu liikevaihto on lähes kolme miljardia euroa.

Yhdistys toimii jäsenistönsä edunvalvojana ja puhemiehenä alan keskeisten päätöksentekijöiden suuntaan. Yhdistys järjestää jäsentapahtumia ja julkaisee Bioenergia-lehteä, joka esittelee ajankohtaiset asiat bioenergian tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä.

Bioenergia ry:n organisaatiokaavio

Bioenergia ry on The European Biomass Association (AEBIOM) ja Energy Peat Europen jäsen.

Yhdistyksen historiaa

Bioenergia ry:n historia ulottuu 70 vuoden taakse. Yhdistys perustettiin Bioenergia ry:n nimellä vuoden 2011 joulukuussa ja se aloitti aktiivisen toimintansa vuoden 2012 syksyllä. Taustalla oli suuri tarve koko toimialan kattavalle järjestölle, sillä bioenergia-alan liiketoiminta kasvoi ja kasvaa edelleen nopeasti. Siksi alan neljä järjestöä yhdistyivät ja  FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry:n, Puuenergia ry:n, Pellettienergiayhdistys ry:n ja Turveteollisuusliitto ry:n henkilöstö ja toiminnot siirtyivät uuteen yhteiseen järjestöön. Näin järjestö pystyy vaikuttamaan ja palvelemaan jäseniään aiempaa paremmin.

Bioenergian historiaan voi tutustua myös kirjan muodossa. Metsänhoitaja Esko Pakkanen kertoo Bioenergia ry:n julkaisemassa kirjassa, Halkojen Suomi – energiaa puusta, polttopuun käytön kehityksestä Suomessa. Runsaasti kuvitettu kirja kertoo polttopuun teosta, kuljettamisesta, kaupasta ja käytöstä. Kirja kuvaa myös Helsingin halkotarpeita erityisesti sota- ja pula-aikaan. Tutustu kirjaan täällä: Halkojen Suomi - energiaa puusta.